تهیه بانک اطلاعات مکانی استان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 18 مرداد 1391 ساعت 08:01

تهیه بانک اطلاعات مکانی استان

هدف این پروژه طراحی و تهيه بانک اطلاعات مکانی ویژگی های(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و جغرافیایی) استان كرمان با سیستم اطلاعات مکانی(GIS) به منظور بهبود روند و مدیریت یکپارچه  منطقه ای است.آنچه این پروژه را از پرژه های انجام گرفته تا کنون متمایز می سازد ایجاد بستر مناسب برای رهبری و مدیریت یکپارچه منطقه ای برای معاونت برنامه ریزی و سایر سازمانها و دستگاه های مرتبط است . اگر این پروژه با موفقیت به پایان برسد میتوان گامی اساسی در مدیریت اطلاعاتی مکانی استان برداشت و مشکلات و تنگناهایی که در حال حاضر وجود دارد و در پایین  به تعدادی از آنها اشاره شده است را از میان برد.

 

 • حجم عظيم و متنوع اطلاعا‌‌ت موجود و مورد نياز
 • مكانيزمهاي متعدد و مختلف در اخذ، ذخيره سازي، بازيابي، بهنگام رساني، پردازش، نمايش اطلاعات.
 • عدم وجود استاندارد و دستورالعملهاي جامع در اين خصوص
 • وجود محيط هاي متعدد ذخيره سازي و پردازش
 • جدا بودن اطلاعات مكاني(نقشه) و توصيفي در اغلب موارد
 • مشكلات موجود در تلفيق حجم وسيع اطلاعات از منابع گوناگون
 • دوباره کاری و عدم وجود اطلاعات به روز در مواقع ضروری
 • صرف وقت و زمان زياد جهت جمع آوری اطلاعات
 • غیر قابل استفاده بودن اطلاعات به دلیل عدم ارائه در زمان مناسب
 • بخشی بودن اطلاعات و عدم دسترسی  سریع و آسان کارشناسان به اطلاعات جامع هر بخش.

عدم اطلاع رسانی موثر فعالیت های صورت گرفته به دلایل بالا

 

ویژگی ها و بهره های محوری:

1- از آنجا که اطلاعات جمع آموری شده به صورت مکانی اند(نقشه،نمودار و جدول) در بر گیرنده بخش های وسیعی از مسائل اطلاعاتی مرتبط به استان است. امکان اخذ اطلاعات سریع را برای همه گروه های معاونت فراهم می سازد.

2-بانک اطلاعات مکانی استان به مانند یک سیستم  زنده و فعالGIS(سیستم اطلاعات جغرافیایی) عمل نموده و علاوه بر نمایش لایه های مختلف امکان مقایسه و تلفیق و ترکیب اطلاعات و نقشه ها را نیز فراهم می نماید.

3-بانک اطلاعات مکانی استان روشنکر وگزارش دهنده دقیق از پیشرفت های برنامه ریزی شده و کاستی های موجود در هر یک از بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی استان است .

4-بانک اطلاعات مکانی استان نه تنها جایگاه استان را در کشور از لحاظ شاخص های مختلف بیان می نماید،ویژگی های خاص اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و.... استان را که در هیچیک از مراجع دیگر قابل انعکاس نیست به صورتی ساده و فشرده و دقیق عرضه می دارد.

5-بانک اطلاعات مکانی استان قابلیت به روز رسانی و تکمیل و ارائه اطلاعات جدید را دار می باشد. و یک سیستم به روز شده ای تلقی می گردد.

6-بانک اطلاعات مکانی استان قابلیت مقایسه و تغیرات روند ها را در هر یک از بخش های مختلف،طبیعی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را درا می باشد و  نقاط قوت و ضعف استان را به بهترین نحو نمایش می دهد.

7-بانک اطلاعات مکانی استان قابلیت نمایش اطلاعات توصیفی را در روی نقشه و انواع خروجی به صورت نقشه،نمودار،جدول و گزارش را دار می باشد.

8- با توجه به فرا بخشی بودن بانک اطلاعات مکانی و در گیر بودن کارشناسان باعث  ارتقاء علمی و تصمیم گیری در  سطوح مدیریتی و جلسات کارشناسی  می گردد.

9-با توجه به امکان گزارش گیری و در اختیار بودن اطلاعات این بانک می تواند به عنوان تقویت کننده فعالیت های معاونت و ارائه به سطوح بالاتر و تبلیغات موثر باشد.

مراحل اجرای طرح:

به طور كلي با توجه به اهداف مورد نياز در اين طرح (جمع آوري، تهيه و ساماندهي اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز در مقیاس منطقه ای و طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي) براي دستيابي به اين اهداف مراحل مختلفي مد نظر است كه عبارتند از:

1- تهيه نقشه پايه

2- شناخت دقيق و نياز سنجي

3- انتخاب محيط سخت افزاري و نرم افزاري مناسب كار.

4- مرحله جمع آوری و آماده سازی داده ها:

5-تهيه مدل فيزيكي وGis ready نمودن داده ها:

6-پیاده سازی:

7- ارزيابي و آموزش كاربران سيستم:

 

 

مراحل اجرا طرح:

 1. تهيه نقشه پايه:

ارائه يك بانک اطلاعات مکانی مناسب و كارآمد نياز مند يك نقشه پايه مناسب است که در این طرح از نقشه های 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور به عنوان پایه و مبنا استفاده شده است.(که این مرحله توسط گروه آمایش انجام شده است.)

2- شناخت دقيق و نياز سنجي :

هدف از انجام این مرحله،شناخت وضعیت موجود بخش های مختلف سازمان های مرتبط از نقطه نظر سیستم اطلاعات مکانی  و توصیفی می باشد. به عنوان اولين مرحله پياده سازي بانک اطلاعات مکانی استان لازم است آشنايي كاملي با منطقه، نياز ها، اطلاعات مكاني  و توصيفي موجود، وظايف كاري هر قسمت، نحوه گردش كار و... بدست آيد تا بتوان با تجزيه و تحليل وضع موجود بهترين روش ممكن براي طراحيGIS و دست يابي به وضعيت مطلوب  و بهينه مديريت اطلاعات را مشخص نمود. در این مرحله با مشخص کردن میزان جزئیات و نیز اولویت های و مشخص کردن نیاز ها و مشکلات موجود میزان اطلاعات اخذ شده درمراحل بعدی به طوردقیق بیان میگردد.

3- انتخاب محيط سخت افزاري و نرم افزاري مناسب كار

در اين مرحله، ابتدا مجموعه توابع و قابليت هايي كه بايد نرم افزار هاي سيستم اطلاعات مكاني دارا باشند تا با استفاده از آنها بتوان تابع  استاندارد GIS(Overlay,Network,Contiguity) و توابع مورد نياز فعاليت ها را بر آورد نمود بررسي و ارزيابي شده و نرم افزار مناسب جهت ادامه كار انتخاب مي شود.همچنين در اين مرحله با توجه به نرم افزار منتخب  و ويژگي هاي اطلاعاتي و عملياتي موجود، بررسي هاي لازم براي انتخاب سخت افزار هاي مناسب نيز انجام گرفته به طوري كه هم بتواند حجم زيادي از اطلاعات  را پردازش نمايد و هم پاسخگوي نياز يك واحدGIS كارامد باشد.

4-مرحله جمع آوری و آماده سازی داده ها:

يكي از مراحل مهم در پياده سازي  بانک اطلاعات مکانی استان جمع آوري و آماده سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز، براي برآورد ساختن نياز هاي كاربران سيستم است.اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نظر ، به وسيله روش هاي مختلف و با روش ها و دستور العمل هاي ، استاندارد ها، كيفيتها و مقاطع زماني مختلف تهيه مي شودكه بايد براي استفاده از آنها در محيط نرم افزاري GIS، اطلاعات مورد نظر آماده سازي شوند. براي آماده سازي اطلاعات توصيفي نيز بايد علاوه بر صحت كامل بودن، بهنگام بودن و كد كذاري اطلاعات توصيفي، به تطابق بين اطلاعات توصيفي موجود براي هر عارضه با اقلام توصيفي و دامنه ها ي تعريف شده در استاندارد توجه شود.

در این مرحله اقلام اطلاعاتی موجود و مناسب(به لحاظ برخورداری از ویژگی های لازم جهت استفاده در سیستم) شامل داده های مکانی(نقشه) و داده های توصیفی جمع آوری و طبقه بندی می شوند.سپس داده های موجود جهت ورود به پایگاه داده مکانی ویرایش و آماده می شوند.که در این پروژه منظور از داده های مکانی نقشه ها و منظور از داده های توصیفی اقلام اطلاعات عمومی و خصوصی دستگاه های اجرائی است. این داده ها از سازمان های مختلف جمع آوری و در صورت عدم وجود با تمهیداتی امکان اضافه نمودن آنها در مراحل بعدی توسعه سیستم فراهم خواهد شد.

5-تهيه مدل فيزيكي وGis ready نمودن داده ها:

در اين مرحله با توجه به اقدامات صورت گرفته ساختار منطقي پايگاه داده(Data Base) شامل جداول  و محتواي آنها با استفاده از كليد هاي ارتباطي براي ارتباط جدول هاي ايجاد شده با يكديگر طراحي مي شود. پس از تهيه مدل، مدل طراحي شده در قالب فرم هاي اطلاعاتي به صورت فيزيكي در سيستم پياده سازي شده و ساختار فيزيكي پايگاه داده  طراحي مي شود، پس از انجام طراحي فيزيكي پايگاه داده  به عوارض مكاني متصل خواهد شد.در اين صورت كاربر با ورود اطلاعات مكاني جديد، فقط كافي است كه مقادير اطلاعات توصيفي مورد نظر را وارد سيستم نمايد. به عبارت ديگر در این مرحله اطلاعات بدست آمده  وارد کامپیوتر شده و جدول توصیفی هر یک از عوارض که نشان دهنده خصوصیات آن عارضه است  تشکیل می گردد و با استفاده از کد هر عارضه که نشان دهنده موقعیت آن در روی نقشه است جدول توصیفی اطلاعات عوارض به نقشه لینک(اتصال) می گردد. این جدول ارتباط تنگاتنگی با نقشه داشته و امکان به روز کردن و یا تغیر داده ها را در هر زمان دارا می باشد و میزان تغیرات و اطلاعات را می توان بر روی نقشه مشخص و معیین کرد.