آیین نامه گروه چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 17 مرداد 1391 ساعت 12:13

آیین نامه گروه کارشناسی GIS استان کرمان

بر اساس آیین نامه شورای ملی کاربران GIS کشور، شورای کاربران GIS استان کرمان در سال 1378 تشکیل گردید.بر طبق آیین نامه شورای ملی کاربران GISکشور، مهمترین وظایف شورای کاربران GIS استان، به شرح ذیل می باشد:

 • سیاستگذاری، نظارت، برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان و سازمان نقشه برداری کشوردر خصوص راه اندازی و بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • بکارگیری استاندارد های تصویب شده توسط شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • جلوگیری از کارهای مشابه و حذف دوباره کاریها
 • تصمیم گیری در مورد نحوه برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی عضو
 • تعیین خط مشی ها و سیاست های استانی GIS و در تشکیل پایگاه اطلاعات مکانی استان در دو مقیاس شهری و منطقه ای.
 • بررسی نیازهای آموزشی دستگاه های عضو و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مورد نیاز
 • تصمیم گیری در مورد زمانهای بهنگام کردن نقشه ها .

بعد از اینکه براساس مصوبه دولت تعدادی از شوراهای موجود در کشور منحل گردیدند، شورای کاربران GISاستان نیز اعتبار خود را از دست داد و با  پیگیریهای شورای ملی کاربران GIS کشور و بر طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی جدید کار گروه های تخصصی ، مقرر گردید شورای کاربران GIS استان تحت عنوان گروه کارشناسی کاربران GISاستان به عنوان زیر گروه مجموعه کارگروه آمایش و محیط زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ادامه فعالیت بپردازد.

هدف ایجاد گروه کارشناسی استانی کاربران GIS حداکثر بهره وری اجتماعی ، اقتصادی و محیطی از اطلاعات مکانی برای  برنامه ریزی و توسعه استان در موارد زیر می باشد :

 • اشاعه فرهنگ GIS/LIS در سطح استان در راستای ارتقاء این فرهنگ در کشور
 • پایه گذاری سیستم اطلاعات جغرافیایی استانی (PGIS)
 • ایجاد هماهنگی و تقویت همکاری بین سازمانها و دستگاههای عضو گروه در زمینه ایجاد و استفاده از سیستم های اطلاعات زمین مرجع (SDI)
 • دستیابی به زبان مشترک در زمینه (GIS) در سطح استان
 • جلوگیری از کارهای مشابه وحذف دوباره کاریها
 • تبادل تجارب و مشاوره بر روی موضوعات مشترک در خصوص (  GIS)
 • نظارت بر اجرای پروژه های GIS در سطح استان

 

وظایف

وظایف گروه کارشناسی استانی کاربران GIS برای نیل به اهداف خود به شرح زیر تعیین میگردد :

-تعیین نقشه های پایه برای GIS استان و تعیین عوارض و طبقه بندی انها

-تعیین کمیت و کیفیت اطلاعات توصیفی منتسب به عوارض و تعیین دستگاه تولید کننده و ارائه دهنده آن

-بکارگیری استانداردهای تصویب شده توسط گروهی ملی کاربران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی NGIS

-اظهار نظر و تأیید استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز برای GIS استانی

-تصمیم در مورد زمانهای بهنگام کردن نقشه ها

-تصمیم در مورد نحوه برقراری ارتباط به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگی در مورد سیستمهای موجود GIS/LIS

- تعیین خط مشی هاوسیاستهای استانی GIS و نحوه استفاده ازخدمات بخشهای عمومی وخصوصی در استان

-کسب اطلاعات و انتقال تجارب در مورد کارهای انجام شده در سازمانهای مختلف در زمینه GIS وایجاد هماهنگی در این خصوص بین دستگاههای مختلف با ایجاد پایگاه اطلاعاتی از فعالیتهای انجام گرفته در این زمینه در استان

-پیگیری ایجاد هسته های داخلی GIS در سازمانهای مختلف برای انجام وظایف مشابه در استان

-بررسی زمینه های تحقیقات در خصوص GIS در سطح استان و اعلام آن به سازمانها

- بررسی نیازهای آموزشی سازمانها در خصوص GIS در سطح استان و اجرای آن

-پیگیری اجرای مصوبات توسط اعضاء  گروه

- - ارائه روش برای ایجاد تحول در شیوه های بکارگیری منابع انسانی و تجهیزاتی به منظور زسیدن به حداکثر کارایی در زمینه GIS

-- بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه تشکیلات ، ساختار مطلوب و شرح وظایف عمومی پرسنل واحدهای GIS برای دستگاههای اجرایی و سایر کاربران

-اقدامات لازم در زمینه ارتقاء کیفی فعالیتهای GIS از نظر نیروی انسانی و شناخت و استفاده از روشهای نوین در این زمینه

-تشکیل سمینارها و گردهمایی ها , اجرای انها و همچنین انتشار نشریه ، خبرنامه و...  برای بیان قابلیتها و توانائیها ی این سیستم به مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان و سایر کاربران

گروه  کارشناسیGIS استان:

به منظور سیاستگذاری برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و تحلیل نیازمندیها و همچنین بهره برداری شایسته از کلیه ظرفیتهای فنی و علمی و نیروی انسانی استان در راستای ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS باتوجه به وظایف معاونت برنامه ریزی  استانداری در خصوص تدوین و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی استانی و نیز وظیفه ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه های GIS استان طبق شرح وظایف کار گروه، در استان کرمان تا اکنون بیش از 30 جلسه کارشناسی برگزار گردیده که بنا به دلایل زیر به اهداف خود آنچنان که باید نرسیده است که مهترین دلایل آن عبارتند از:

 1. عدم تعیین جایگاه مشخص گروه کارشناسی کاربرانGIS  در استان
 2. عدم ارتباط بین دبیران گروه و ریاست  و دبیر خانه کار گروه آمایش
 3. عدم قدرت اجرائی گروه به واسطه مشخص نبودن جایگاه آن
 4. تغییرات مکرر اعضاء گروه توسط دستگاه های اجرائی
 5. مشخص نبودن دقیق وظایف  و اهداف کار گروه و کمیته های GIS  منطقه ای و شهری
 6. پایبند نبودن دستگاه های اجرائی به مصوبات گروه کارشناسی و جزیره ای عمل نمودن دستگاه ها
 7. عدم توجه به بحث آموزش GIS و نقش آن در پیشرفت اهداف استان
 8. عدم تامین منابع مالی جهت اجرائی پروژه های پایلوت
 • که با توجه به تغییرات صورت گرفته با تصویب ساختار گروه کاری و با توجه به آیین نامه داخلی  و نیز مشخص نمودن اعضاء تام الاختیار دستگاهای اجرایی ذی ربط بتوان به نحوه شایسته از ظرفیت های استان استفاده بهینه نمود.

اعضای کمیته بزرگ مقیاس گروه کارشناسی GIS

 

معاونت برنامه ریزی استانداری

شرکت گاز

اداره کل راه و شهرسازی شمال و جنوب

آب و فاضلاب شهری و روستایی

اوقاف وامور خیریه

اداره کل پست

شرکت توزیع  برق شمال و جنوب

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

اداره کل آموزش و پرورش

شهرداری

بنیاد مسکن

اداره کل ثبت و احوال

دفتر امور شهری استانداری

جمعیت هلال احمر

مدیریت بحران

اداره کل محیط زیست

فرماندهی انتظامی استان

نماینده اداره اطلاعات

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

اعضای کمیته کوچک مقیاس گروه کارشناسی

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

شرکت سهامی  آب منطقه ای

شرکت سهامی مخابرات استان

اداره کل جهاد کشاورزی شمال و جنوب

دفتر امور روستایی

دفتر فنی استانداری

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

اداره کل منابع طبعیی شمال و جنوب

اداره راه و شهر سازی شمال و جنوب

شرکت گاز استان

اداره کل امور عشایری