اجرای طرح نیروی کار فصل تابستان در استان کرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 07:01

طرح آمارگيري نيروي کار از مهم‌ترين طرح‌هاي آماري مرکز آمار ايران است که با جمع‌آوري اطلاعات پايه‌اي نيروي کار کشور، امکان تهيه و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .... را فراهم مي‌کند. اين طرح با هدف برآورد شاخص‌هاي نيروي کار به صورت فصلي و سالانه و همچنين تغييرات آن در کل کشور، نقاط شهري و روستايي و تغييرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گيري چرخشي(Rotation Sampling) در فصول مختلف سال اجرا مي‌شود.

اين طرح اولين بار در سال 1384 آغاز شد و پس از آن در ماه مياني هر فصل اجرا شده است. پيش از آن طرح ديگري تحت عنوان آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيکاري خانوار اجرا مي‌شد. طرح مذکور اولين بار در سال 1373 و پس از آن در سال‌هاي 1376 تا 1379 يک‌بار در سال و فقط در ماه آبان و از سال 1380 تا 1382 در هر فصل و در سال 1383 در ماه‌هاي ارديبهشت و آبان انجام مي‌گرفت. براي بهبود کيفيت طرح و انطباق بيش‌تر با مفاهيم بين‌المللي به‌ويژه سازمان بين‌المللي کار(International Labour Organization- ILO) ، در طرح مذکور بازنگري به عمل آمد تا به‌صورت طرح فعلي و با عنوان طرح آمارگيري نيروي کار به اجرا درآيد.
در اين طرح به دليل ماهيت ادواري آن از نمونه پايه استفاده مي‌شود. نمونه پايه، نمونه‌اي است که مي‌توان از آن براي چند دوره از يک آمارگيري ادواري يا چند آمارگيري، زير نمونه‌هايي انتخاب کرد. نمونه پايه اين طرح بر اساس اطلاعات فهرست‌برداري سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 طراحي و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در اين طرح، خانوارهاي نمونه در هر فصل به گونه‌اي انتخاب مي شوند که نيمي از نمونه‌ها در دو فصل يکسان از دو سال متوالي مشترک هستند. به عبارت ديگر، از يک خانوار نمونه در طي فصول مختلف، حداکثر 4 بار آمارگيري به عمل مي‌آيد. خانوارهاي نمونه مربوط به هر فصل در ماه مياني فصل آمارگيري مي‌شوند. حجم نمونه اين طرح در هر فصل در استان کرمان، 127 خوشه است که متشکل از 1524 خانوار مي‌باشد.

شاخص‌هاي عمده نيروي کار شامل :

نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ بيکاري، نرخ بيکاري جمعيت 24-10 ساله، نرخ اشتغال، نرخ جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني، سهم اشتغال در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات  می باشد.لازم به يادآوري است که تمامي نتايج فوق به تفکيک شهري و روستايي، مرد و زن براي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر و جمعيت 15 ساله و بيش‌تر ارائه مي‌شود.عمليات اجرايي طرح مزبور نيز هم‌زمان با کليه‌ي استان‌هاي کشور در استان کرمان از تاريخ 21/05/1391 انجام مي‌گيرد.

سازمان اجرائي طرح در استان در فصل تابستان، شامل يک کارشناس مسئول، 2 تحليل‌گر سيستم و کارشناس ادیت موضوعی، 6 کارشناس گروه، 17 آمارگير، 6 بازبين، 1 کدگذار، 7 کنترل کيفي مدارک، 16داده‌آما، 1 بايگان و 6 دستگاه خودرو مي‌باشد.