شروع عملیات حوزه بندی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 تیر 1395 ساعت 05:53

شروع عملیات حوزه بندی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395

براساس برنامه زمان بندی سرشماری نفوس و مسکن 1395 فعالیت حوزه بندی و تعیین حجم کار هر مامور سرشماری از تاریخ 31/3/95 در محل معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز گردید. قبل از شروع فعالیت حوزه بندی دوره دو روزه آموزش حوزه بندی جهت تعداد 8 نفر نیرو که برای این منظور در نظر گرفته شده بود برگزار گردید. فعالیت حوزه بندی از تاریخ 31/3/95 آغاز و تا تاریخ 1/5/95 ادامه دارد حوزه بندی در سه سطح نقشه های شهری، روستایی و آبادی بلوکه انجام می پذیرد. بر اساس دستورالمعل حوزه بندی سال 95 هر حوزه شهری 31 روز معادل 1300 خانوار و هر حوزه روستایی 29 روز معادل 1125 خانوار حجم کار خواهد داشت. بر اساس برآوردهای انجام شده توسط مرکز آمار ایران سرشماری سال 95 با حدود 854 مامور در سطح استان انجام خواهد گرفت که از این تعداد 459 مامور در نقاط شهری استان و 395 مامور در نقاط روستایی به امر سرشماری مشغول خواهند شد.