انتشار سالنامه آماري سال 1393 چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 ساعت 04:18

سالنامه آماري سال 1393 استان كرمان منتشر شد

سالنامه آماري سال 1393 استان كرمان كه حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري استان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد، منتشر گردید.

لازم به ذكر است كه اين اطلاعات هرساله به صورت الكترونيكي از طريق سايت  Salnameh.sci.org.ir جمع آوري مي گردد و در قالب 350 جدول و بالغ بر 2500 قلم آماري در اختيار پژوهشگران، برنامه ريزان، تصميم گيران و ساير متقاضيان قرار مي گيرد.