تازه های کتاب چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 13 بهمن 1394 ساعت 09:09

لیست نشریات تولید شده توسط مرکز آمار ایران که در کتابخانه و مرکز اسناد سازمان مدیریت و برنامه ریزی نگهداری می گردد جهت استفاده و بهره برداری عموم اعلام می گردد.

1-نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور - 1393

2- نتایج آمارگیری نیروی کار 1393

3-نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور 1392

4-نتایج پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1393

5-نتایج آمارگیری از میزان مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (1392-1385)

6- نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور - 1392

7- نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول - 1394

8- شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن - بهار 1394

9- شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور - بهار 1394