اجرای طرح فهرست برداری چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 13 بهمن 1394 ساعت 09:04

طرح فهرست برداری نمونه پایه ی آمارگیری خانوارهای استان در سال 1394

با توجه به ماهیت آمارگیری های خانواری مستمر در بسیاری از موارد لازم است از نمونه های پایه استفاده شود به همین منظور طرح فهرست برداری نمونه ی پایه ی آمارگیری های خانواری برای چهارمین سال متوالی در شهرستان های استان همزمان با اجرای طرح نیروی کار از تاریخ 94/11/17 انجام خواهد شد. لازم به ذکر است از نتایج این طرح برای انتخاب خانوار های نمونه ی طرح های آمارگیری نیروی کار و هزینه درآمد خانوار در مناطق شهری استفاده می شود.