کسب رتبه چهارم کشوری چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 16 دی 1394 ساعت 10:05

کسب رتبه چهارم کشوری معاونت آمار و اطلاعات

بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران، در خصوص فعالیت های آماری در سال 1393، رتبه معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در کشور چهارم اعلام گردیده است. با تلاش های مدیریت و همکاران معاونت آمار و اطلاعات وضعیت مطلوبی جهت کسب این رتبه بوجود آمده و تلاش میشود ضمن حفظ کیفیت فعالیت های انجام شده در جهت ارتقا و پیشرفت امور گام های موثری برداشته شود.

لازم به ذکر است این ارزیابی بر اساس شاخص های رعایت برنامه زمانبندی، حضور در سمینار های آموزشی، تعامل با مرکز، تهیه نقشه های آماری و حساب های منطقه ای در بین 31 استان کشور صورت پذیرفته است.