طرح فرهنگ آماری پاسخگويان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 دی 1394 ساعت 06:23

طرح آمارگيري از فرهنگ آماری پاسخگويان

این طرح از تاريخ 28  آذرماه به مدت 20 روز در سراسر كشور  با مراجعه به افراد 18 سال به بالاي منتخب برخي خانوارها، اجرا خواهد شد.

سمينار آموزشي اين طرح، روز يكشنبه پانزدهم آذرماه با حضور كارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در مركز آمار ايران  برگزار شد.

مدير كل دفتر آمارهاي فرهنگي، بازرگاني و خدمات  مركز آمار ايران در افتتاحيه اين  سمينار آموزشي،‌ دقت ، سرعت و صحت را سه ويژگي مهم هر طرح آمارگيري ذكركرد و در ادامه گفت: اگر فرهنگ آماری جامعه همگن و هماهنگ با نظام آماری باشد ، نتایج درست و مطلوب به دست می آید.‌ بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا به مقوله فرهنگ آماری بپردازد ، لذا کمیته‌ای در مرکز به نام فرهنگ آماری شکل گرفته است که از جمله اهداف آن تعریف فرهنگ آماری ، چالش ها و آسیب شناسی ، علل چالش ها ، پیدا کردن راه حل ها وارزیابی شاخص های فرهنگ آماری بود و طرح حاضر نیز در رابطه با شاخص های فرهنگ آماری می باشد.از آنجا که فرهنگ آماري  درچهار بخش مجموعه نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد، نشر و دستيابي  به آمار  مورد بررسي قرار مي گيرد، بر اساس  اين دسته بندي يك نظر سنجي از متخصصان  اين حوزه انجام شد  و براساس اين نظر سنجي نيز يك سري از شاخص ها براي فرهنگ آماري تعريف شد كه پرسشنامه طرح حاضر،‌ براساس اين شاخص‌ها  تهيه شده است. شناسايي وضعيت آگاهی و سواد آماري پاسخگويان، شناخت وضعيت اعتماد پاسخگويان به نظام آمار و بررسي وضعيت مشاركت پاسخگويان در طرح‌هاي آماري  اهداف اصلي طرح می باشد.

گفتني است مركز آمار ايران به عنوان متولي اصلي تأمين آمارهاي مورد نياز برنامه‌ريزان، طرح‌هاي آماري ويژه‌اي را انجام مي‌دهد. از آنجاييكه تاكنون سنجش معتبري از وضعيت فرهنگ آماري پاسخگويان در كشور انجام نشده است و آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اين زمينه وجود ندارد، طرح آمارگيري از فرهنگ آماري پاسخگويان در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفته است. اين طرح داراي سابقه اجرا در سنوات گذشته نبوده و يك بار در سال 1392 تحت عنوان طرح پژوهشي توسط پژوهشكده آمار مورد مطالعه قرار گرفته است.

طرح موردنظر در استان کرمان نیز همزمان باکشور پس از برگزاری کلاس های آموزشی و انتخاب ماموران آمارگیر و اختصاص حوزه ها به مامورین از تاریخ 28 آذرماه با بارگذاری اطلاعات برروی تبلت ها آغاز شد. اطلاعات مورد نظر از 220 خانوار مستقر در 12 شهرستان استان جمع آوری می گردد .از آنجایی که این طرح با استفاده از تبلت انجام می شود از بازبین و داده آما در طرح استفاده نشده است .