تازه های معاونت آمار و اطلاعات چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 25 آبان 1394 ساعت 09:58

نشریات جدید زیر که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و تهیه گردیده اند در مرکز اسناد سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بهره برداری و استفاده علاقمندان موجود می باشند.

1- قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور 1393

2- نتایج طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور 1392

3- نتایج طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور 1392

4- آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1393