بازدید معاون سازمان مدیریت کشور چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 21 آبان 1394 ساعت 05:49

در تاریخ 94/8/13 جناب آقای حسینی فشمی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه هیئت همراه از معاونت آمار و اطلاعات بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای دکتر رودری رئیس محترم سازمان و جناب آقای دکتر محمدی سلیمانی معاون محترم آمار و اطلاعات ایشان را همراهی می کردند. در ابتدا از گروه تهیه نقشه و GIS بازدید به عمل آمد و از روند انجام امور، مشکلات و برنامه های گروه بازدید به عمل آمد. سپس از روند تهیه سالنامه آماری استان که توسط سرکار خانم تیموری انجام می گیرد بازدید به عمل آمد.