اجرای طرح خدمات و سلامت چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 09 شهریور 1394 ساعت 06:49

طرح آمارگیری از شاخص های جمعیت و سلامت در سال 1394 همزمان با سراسر کشور در استان در حال اجرا می باشد.

آمارگیری جمعیت و سلامت (DHS) در ایران برای نخستین بار در سال 1379 با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل علمی و اجرایی کشورمان اجرا شد و اطلاعات آن در سیاست گذاری های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. در شرایط فعلی ضرورت انجام این طرح بزرگ ملی از سوی بسیاری از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفته است زیرا در شرایط خاص کنونی کشور از جمله شروع برنامه توسعه فرهنگی و اقتصادی 5 ساله ششم و همچنین اجرای طرح تحول سلامت و توجه ویژه به طراحی مداخلاتی برای کاهش بی عدالتی در سلامت، اهمیت اجرای این آمارگیری و تولید اطلاعات با کیفیت بر اساس آن را دو چندان می کند.

در این آمارگیری از 4 نوع پرسشنامه استفاده می شود:

1- پرسشنامه خانوار

2- پرسشنامه زنان 15 ساله و بیشتر

3- پرسشنامه مردان 15 ساله و بیشتر

4- پرسشنامه کودکان زیر 5 سال

این طرح توسط پژوهشکده مرکزآمار ایران و شرکت هلکار و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان کرمان با 1190 نمونه و توسط 23 نفر رده های مختلف اجرا می گردد. مدت اجرای طرح 21 روز پیش بینی شده است.