نتایج اولیه سرشماری کشاورزی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 11 بهمن 1393 ساعت 07:10

به دنبال اطلاع رساني جناب آقاي دكتر عادل آذر ریاست محترم مرکز آمار ایران، درباره نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كشاورزي 1393، به اطلاع مي رساند نتايج مقدماتي و کلی سرشماری كه در قالب 5 جدول از فايل داده های اولیه ( پردازش نهایی نشده ) استخراج شده است جهت اطلاع در سامانه دفتر قرار گرفته است .

در آینده نزدیک نیز جداول نهایی سرشماری، انشاا... پس از فرایند پردازش داده ها، استخراج و جهت بهره برداری در سامانه دفتر بارگذاری می گردد.

جداول ذکر شده اینجا قابل رویت می باشد.