انتشار نتایج نیروی کار چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 06:57

نتایج نیروی کار پاییز سال 93 کشور منتشر گردید. بر این اساس نرخ بیکاری استان کرمان 8/4 و نرخ مشارکت اقتصادی 33/8 می باشد. چکیده نتایج طرح نیروی کار پاییز 93 اینجا قابل استخراج می باشد.