دیدار با معاون برنامه ریزی و اشتغال چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 17 دی 1393 ساعت 09:12

آقای طاهری مدير كل محترم دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان مرکز آمار ایران به همراه آقای محمدی سلیمانی مدیر کل محترم دفتر امار و اطلاعات و GIS و معاون دفتر با جناب آقای فتوت معاون محترم برنامه ریزی و اشتغال دیدار و گفتگو نمودند. آقای طاهری روند انجام امور آمار به خصوص سالنامه آماری استان را مثبت ارزیابی نموده و عملکرد کارشناسان دفتر را مورد تایید قرار دادند.