حضور مدیر مرکز آمار ایران چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 17 دی 1393 ساعت 08:37

در تاریخ 17/10/93 جناب آقای قدرت طاهری مدير كل محترم دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان مرکز آمار ایران به استان عزیمت نمودند. ایشان در این حضور از روند جمع آوری سالنامه آماری استان، سایت دفتر آمار و اطلاعات، مرکز اسناد و کتابخانه دفتر و دفاتر مختلف بازدید به عمل می آورند.