تقدیر و تشکر مرکز آمار ایران چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 17 دی 1393 ساعت 08:08

در همایش سالنامه آماری که در مرکز آمار ایران برگزار گردید از سرکار خانم زهرا تیموری کارشناس سالنامه آماری استان تقدیر و تشکر به عمل آمد. سالنامه آماری یکی از مهمترین و معتبر ترین نشریات آماری استان و کشور محسوب می شود که اقلام آماری بسیار فراوانی در این نشریه گردآوری می گردد. لذا به خاطر سعی و تلاش در جمع آوری اطلاعات به موقع و بازنگری نشریه، از سوی مرکز آمار ایران تقدیر نامه ای به سرکار خانم زهرا تیموری اهدا گردید.