آمار و برنامه ریزی:
آمار، اصول و روش جمع‏ آوری اطلاعات اولیه، مرتب و خلاصه کردن و نمایش دادن آنها، و بالاخره تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه و استخراج نتایج را به عهده دارد. برنامه نیز راه و روش معیّن برای آینده است. در حقیقت برنامه ریزی، کوششی سازمان یافته و آگاهانه برای هماهنگی، جمع ‏بندی و تلفیق مطلوب و بهینه همه امکانات فیزیکی، مادی و نیروی انسانی برای رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظر در زمان مشخص است. بنابراین، می‏توان گفت آمار مقدمه‏ ای برای برنامه‏ ریزی است و این دو علم از یکدیگر جدا نیستند

مقام معظم رهبری:
توصیه می‌کنم به سؤالات آمارگیران پاسخ‌های صحیح و دقیق بدهند تا دولت با اتکاء به آن بتواند برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد و اولویت‌ها را در حل مسائل مختلف کشور رعایت کند. پایه‌ی برنامه‌ریزی‌های‌کشور،آمار است که با سرشماری به‌دست‌می‌آید. هر چه سرشماری دقیق‌تر و صحیح‌تر باشد،‌برنامه ها صحیح تر و درست‌تر خواهد بود.

 

آمار و برنامه ریزی

اوقات شرعیآمار بازدید کنندگان

250امروزmod_vvisit_counter
117دیروزmod_vvisit_counter
836این هفتهmod_vvisit_counter
857هفته گذشتهmod_vvisit_counter
2622این ماهmod_vvisit_counter
5621ماه گذشتهmod_vvisit_counter
465395کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 38 مهمان حاضر
آی پی شما :: 3.94.202.172
 , 
امروز : 02 اسفند 1398
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 03:46

شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

 • ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماري عمومي، تخصصي، آمارگيري هاي نمونه اي و آماري ثبتي در چارچوب نظام آماري كشور.
 • ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي و در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران.
 • سازماندهي، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركز آمار ايران.
 • ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور.
 • نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد.
 • جمع آوري آمارهي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران.
 • جمع آوري نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزي استان.
 • تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري.
 • تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار.
 • تهيه حساب هاي منطقه اي ( استاني ) در قالب چارچوب واحد مورد تائيد مركز آمار ايران.
 • ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان.
 • راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحدها و سازمان هاي استاني.
 • بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران.
 • انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران.
 • انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان.
 • تهيه و به هنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و ايگاه اطلاعات آماري استان.
 • جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان.
 • تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري.
 • فراهم نمودن زمينه هاي هماهنگي بين طرح ها و برنامه هاي استانداري با عنايت به سياست ها و خط مشي هاي استان و همچنين برنامه اي نمودن فعاليت هاي كليه ادارت استان و استانداري و واحدهاي تابعه با توجه به نظام بودجه.
 • نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار.
 • بررسي و نظارت و ارزيابي مستمر بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها و طرح هاي دستگاه هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني.
 • بررسي و نظارت بر نتايج و آثار اجتماعي و اقتصادي برنامه هاي اجرا شده از محل اعتبارات هزينه اي تملك دارائيهاي سرمايه اي بمنظور استفاده در تهيه و تنظيم اين نوع برنامه ها.
 • پيگيري و نظارت بر اجراي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها در دستگاههاي اجرايي.
 • واگذاري و نظارت بر اجراي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها در دستگاهها اجرايي.
 • نظارت بر فعاليت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و ارزيابي آنها بمنظور شناخت و اطلاع از پيشرفت طرح ها برنامه.
 • بررسي و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور درآمد و تجهيز منابع.
 • جمع آوري اطلاعات لازم از نقاط مختلف با تعيين ضرورت ها و اولويت ها بمنظور تهيه و تنظيم بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي سالانه در چارچوب نظام در آمد هزينه استان و هماهنگ با سياست ها و خط مشي هاي كلان بخش ها.
 • بررسي مستمر نحوه جذب اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني در چارچوب موافقتنامه ها و قوانين و مقررات مربوطه و تجزيه و تحليل آن و ارئه نتايج به شورا ي برنامه ريزي استان.
 • بررسي و تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بودجه سنواتي كشور.
 • همكاري با دستگاههاي اجرايي استان در زمينه تهيه طرح ها و پروژه ها و برآورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه هاي بخش هاي مختلف.
 • پيگيري و انجام امور مربوط به توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي تملك دارائي هاي سرمايه اي، رديف هاي مختلف و تبصره هاي بودجه كل كشور با توجه به خط مشي هاي تعيين شده.
 • تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع ذيربط:
 • بررسي و نظارت بر پيشرفت و اجراي طرح ها و پروژه ها و ميزان اعتبارات جذب شده و تهيه و تدوين گزارش چگونگي عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و تبصره هاي بودجه توسط دستگاه هاي اجرايي.
 • نظارت بر بنرامه ها و فعاليت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه اي استاني و ارزيابي آنها.
 • بررسي و مبادله موافقتنامه هاي بودجه جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي.
 • پيگيري و انجام مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي با همكاري دستگاه هاي ذيربط.
 • هماهنگي و پيگيري جلسات و كارگروه هاي مربوط به تخصيص اعتبارات با حضور دستگاه هاي ذيربط.
 • بررسي نارسائي ها و مشكلات و ارائه راه حل هاي مناسب به دستگاه هاي اجرائي و پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين و مقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذيربط در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرايي استان.
 • گزارش گيري از دستگاه هاي اجرائي به منظور انجام وظايف تصريح شده در مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه.
 • اتخاذ و اعمال روش هاي اجرايي مناسب به منظور پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه هاي اجرائي مشمول بودجه استاني.
 • ايجاد زمينه هاي مناسب و تعيين خط مشي لازم به منظور بهرهبرداري از كليه امكانات موجود جهت تحقق افزايش درآمد و رسيدن به مراحل خود كفائي استان.
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و پايگاه اطلاعات آماري استان با همكاري معاونتهاي مربوط در سطح استانداري
 • هماهنگي و مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه ملي و منطقه اي و اجراي نظام مصوب با بهره گيري از حداكثر امكانات و دريافت پيشنهادات و نظرات.
 • برنامه ريزي در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهري و روستايي و عشايري در قالب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و ارگانهاي اجرائي.
 • هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طح هاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان.
 • مطالعه ، بررسي و تدوين برنامه ها وسياسيت هاي كلان امور درآمد و تجهيز و تخصيص منابع.
 • بررسي و مطالعه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري استعداد هاي موجود استان در چارچوب خط مشي نظام مصوب.
 • نظارت و پيگيري بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها در ناحيه بمنظور استفاده در توسعه افزايش و بهرهگيري از اين نوع يرنامه ها .
 • بررسي و نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد و برنامه هاي خاص منطقه اي.
 • بررسي و شناخت در بهر برداري از كليه امكانات موجود استان بمنظور ارائه پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين، مقررات، مواد و تبصره هاي قوانين بودجه و برنامه هاي دولت در استان.
 • جمع آوري اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان بويژه نقاط محروم در رابطه با امكانات بلقوه و ايجاد، نگهداري و گسترش اسناد و مدارك توسعه اقتصادي و اجتماعي استان.
 • بررسي و مطالعه مسائل و مشكلات ناشي از اجراي طرح ها و فعاليت هاي مربوط به صادرات غير نفتي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط.
 • همكاري و هماهنگي به منظور دستيابي به راهكارهاي مربوط به صادرات و ارتقا سطح كيفيت آن منطبق با ويژگي هاي استاندارد كالا و قابل قبول كشور وارد كننده.
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي تشويق صادر كنندگان كالا و افزايش سرمايه گذاري ها در اين زمينه مبتني بر معيار ها و سيايت هاي مصوب.
 • بررسي و شناخت توانمندي و استعداد هاي استان در جهت تامين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زير بنائي، توليدي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي.
 • همكاري و هماهنگي با بخش هاي مختلف استان در زمينه تهيه و تدوين برنامه توسعه كوتاه مدت (بودجه هاي سالانه) و ميان مدت استان در چارچوب برنامه هاي كلان كشور.
 • انجام فعاليت هاي مربوط به امور دبيرخانه اي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري.
 • انجام اقدامات لازم در زمينه تشكيل جلسات شوراي آب، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوط بر حسب مورد.
 • انجام امور دبيرخانه اي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي مربوط.
 • انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، كميته ها، كارگروه ها و كميسيون ها برحسب مورد و همچنين در زمينه شكيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات.
 • انجام اقدامات لازم به منظور واگذاري فعاليت هاي مربوط به خدمات فرهنگي، اجتماعيل، رفاهي و ساير امور خدماتي دستگاه اجرايي به بخش غير دولتي بر اساس روش هاي تعيين شده در قانون مقررات ذيربط.
 • نظارت بر اجراي مسائل مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات.
 • ابلاغ كليه مصوبات ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها بر حسن اجراي آنها.
 • بمنظور رعايت در برنامه ريزي درون سازماني و همچنين تجزيه و تحليل طرح ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرائي و نهاد هاي انقلاب اسلامي استان در بخشهاي مختلف.
 • هماهنگي و مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه ملي و منطقه اي و اجراي نظام مصوب با بهره گيري از حداكثر امكانات و دريافت يشنهادات و نظرات.
 • برنامه ريزي در جهت توسعه متوازن مناطق شهري و روستايي و عشايري در قالب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و ارگانهاي اجرائي.
 • انجام مطالعات و بررسي و شناسائي خوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و رفاهي استان بمنظور دستيابي به استعداد ها و توانمندي هاي استان در جهت كمك به تعيين سياسيت ها و خط مشي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
 • تدوين برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت در چارچوب برنامه هاي كلان ملي و استاني.
 • تدوين برنامه هاي توسعه محلي (شهرستاني) در چارچوب برنامه هاي كلان استان و ملي با هدايت و همكاري دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي اهداف نظام مصوب.
 • بررسي برنامه هاي منطقه اي و اتخاذ روش هاي اجرايي مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي اقتصادي استان در چارچوب نظام مصوب.
 • نظارت بر امر برنامه هاي استاني و هدايت ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طرح هاي اقتصادي با بهره گيري از تجارب و ضرورت هاي مورد اشاره در نظام مصوب.
 • تهيه، تدوين و اجراي طرح آمايش استان با بهره گيري از كليه امكانت و ظرفيت هاي موجود در استان.
 • بررسي و مطالعات لازم بمنظور شناخت استعدادهاي اقتصادي استان با هدف كمك به تهيه و تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرايي در راستاي نظام مصوب.
 • هماهنگي و همكاري با ارگان هاي اجرايي ذيربط در زمينه مسائل اقتصادي و جمع آوري اطلاعات و تهيه و تدوين گزارشات نوبه اي استان و تجزيه طرح هاي مذكور.
 • بررسي و مطالعه و تهيه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري استعداد هاي موجود در استان و در چارچوب خط مشي هاي نظام مصوب.
 • ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماري عمومي، تخصصي، آمارگيري هاي نمونه اي و آماري ثبتي در چارچوب نظام آماري كشور.
 • ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي و در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران.
 • سازماندهي، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركز آمار ايران.
 • ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور.
 • نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد.
 • جمع آوري آمارهي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران.
 • جمع آوري نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزي استان.
 • تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري.
 • تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار.
 • تهيه حساب هاي منطقه اي ( استاني ) در قالب چارچوب واحد مورد تائيد مركز آمار ايران.
 • ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان.
 • راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحدها و سازمان هاي استاني.
 • بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران.
 • انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران.
 • انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان.
 • تهيه و به هنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و ايگاه اطلاعات آماري استان.
 • جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان.
 • تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري.
 • فراهم نمودن زمينه هاي هماهنگي بين طرح ها و برنامه هاي استانداري با عنايت به سياست ها و خط مشي هاي استان و همچنين برنامه اي نمودن فعاليت هاي كليه ادارت استان و استانداري و واحدهاي تابعه با توجه به نظام بودجه.
 • نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار.
 • بررسي و نظارت و ارزيابي مستمر بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها و طرح هاي دستگاه هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني.
 • بررسي و نظارت بر نتايج و آثار اجتماعي و اقتصادي برنامه هاي اجرا شده از محل اعتبارات هزينه اي تملك دارائيهاي سرمايه اي بمنظور استفاده در تهيه و تنظيم اين نوع برنامه ها.
 • پيگيري و نظارت بر اجراي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها در دستگاههاي اجرايي.
 • واگذاري و نظارت بر اجراي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها در دستگاهها اجرايي.
 • نظارت بر فعاليت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و ارزيابي آنها بمنظور شناخت و اطلاع از پيشرفت طرح ها برنامه.
 • بررسي و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور درآمد و تجهيز منابع.
 • جمع آوري اطلاعات لازم از نقاط مختلف با تعيين ضرورت ها و اولويت ها بمنظور تهيه و تنظيم بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي سالانه در چارچوب نظام در آمد هزينه استان و هماهنگ با سياست ها و خط مشي هاي كلان بخش ها.
 • بررسي مستمر نحوه جذب اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني در چارچوب موافقتنامه ها و قوانين و مقررات مربوطه و تجزيه و تحليل آن و ارئه نتايج به شورا ي برنامه ريزي استان.
 • بررسي و تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بودجه سنواتي كشور.
 • همكاري با دستگاههاي اجرايي استان در زمينه تهيه طرح ها و پروژه ها و برآورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه هاي بخش هاي مختلف.
 • پيگيري و انجام امور مربوط به توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي تملك دارائي هاي سرمايه اي، رديف هاي مختلف و تبصره هاي بودجه كل كشور با توجه به خط مشي هاي تعيين شده.
 • تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع ذيربط:
 • بررسي و نظارت بر پيشرفت و اجراي طرح ها و پروژه ها و ميزان اعتبارات جذب شده و تهيه و تدوين گزارش چگونگي عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و تبصره هاي بودجه توسط دستگاه هاي اجرايي.
 • نظارت بر بنرامه ها و فعاليت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه اي استاني و ارزيابي آنها.
 • بررسي و مبادله موافقتنامه هاي بودجه جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي.
 • پيگيري و انجام مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي با همكاري دستگاه هاي ذيربط.
 • هماهنگي و پيگيري جلسات و كارگروه هاي مربوط به تخصيص اعتبارات با حضور دستگاه هاي ذيربط.
 • بررسي نارسائي ها و مشكلات و ارائه راه حل هاي مناسب به دستگاه هاي اجرائي و پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين و مقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذيربط در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرايي استان.
 • گزارش گيري از دستگاه هاي اجرائي به منظور انجام وظايف تصريح شده در مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه.
 • اتخاذ و اعمال روش هاي اجرايي مناسب به منظور پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه هاي اجرائي مشمول بودجه استاني.
 • ايجاد زمينه هاي مناسب و تعيين خط مشي لازم به منظور بهرهبرداري از كليه امكانات موجود جهت تحقق افزايش درآمد و رسيدن به مراحل خود كفائي استان.
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و پايگاه اطلاعات آماري استان با همكاري معاونتهاي مربوط در سطح استانداري
 
   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آمار و  اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان می باشد.